tisdag, april 13, 2010

Fel om lågstrålande zoner

Enligt ett cirkulär från juristfirman Unité har den av regeringen tillsatta PBL-kommittén angivit att särskilda områdesbestämmelser kan användas för att skapa lågstrålande zoner om det finns en sådan markering i översiktsplanen. Att inte bevara det tidigare reservatet i översiktsplanen vore alltså att spela bort möjligheten att bevara särskilda områden för boende av strålnings- och elöverkänsliga personer!
Affärsverksamhet bloggar