fredag, april 16, 2010

För fint för att tordas bevara?

Redan mandatperioden 1994-1998 var vi nära att säkerställa ett bevarande av årummet, med framtagandet av underlag för att inrätta Sveriges andra nationalstadspark. Men i sista stund backade Socialdemokraterna då, motiverat med att det skulle lägga en ”död hand” över ett stort område. I den nya majoritetsuppgörelsen med S och V 2002 återuppväckte MP planerna, men då i form av naturreservat Årike Fyris. Först i pipeline låg emellertid att få klart naturreservatsbeslut för Lunsen och Stadsskogen, men 2006 var ett färdigt beslutsunderlag processat och remitterat. Kvar återstod bara ett fullmäktigebeslut när majoritetsskiftet medförde att beslutsunderlaget drogs tillbaka. Hela tiden under mandatperioden har det sagts att efter några smärre justeringar ska ett naturreservat klubbas. Men nu kommer nytt besked: den krympta reservatsbildningen ska underställas en ny remiss i höst. Visst, det är ett fint och attraktivt område som många vill åt. Men just därför måste naturreservatsbeslutet tas innan det inte längre är det.
Affärsverksamhet bloggar