tisdag, april 20, 2010

Ingen ärnaöverklagan från kommunstyrelsen

Igår gick tiden för att överklaga ärnabeslutet ut. Någon överklagan från kommunstyrelsen blev det inte, trots att stadsjuristen konstaterat att det är möjligt för kommunen att överklaga. För den borgerliga kommunledningen är tydligen klimatmål en sak, och en politik för att uppnå målen något helt annat. Men de fantastiska dryga 200 överklaganden som lämnats in hamnar likafullt på regeringens bord, och för en rödgrön regering, till skillnad mot en blågrå, kan inte miljömål/miljölagstiftning vara något som inte spelar in när beslut ska tas i sak!
Affärsverksamhet bloggar