måndag, april 19, 2010

Olustig effekt

Ett av ärendena till onsdagens presstödsnämnd är inte helt roligt; en effekt av sänkningen av presstödsgränsen från 2000 till 1500 prenumeranter är nämligen att Nationaldemokraternas tidning Nationell Idag nu kan vara berättigade till 1,7 mkr/år i presstöd. Men det finns ju andra kriterier, och de ska naturligtvis också vara uppfyllda! Så om någon förvånas att jag plösligt lusläser Nationell Idag är det för att se hur det egentligen står till med det redaktionella materialet.
Affärsverksamhet bloggar

2 Comments:

Anonymous Robert said...

Det är motbjudande att du ifrågasätter NI:s rätt till presstöd när det finns andra publikationer som ALDRIG kan anses vara i allmänhetens intresse. NI är uppenbarligen och bevisligen en viktig faktor i dagens media-Sverige, och med den sneda fördelning detsamma lider av, behövs NI för att återställa en del av balansen. NI vågar skriva vad väldigt många svenskar pratar om sinsemellan, men inte vågar uttrycka publikt av rädsla för repressalier.

NI är värda varenda krona.

Tack för ordet.

Mvh

Robert

2:13 em  
Blogger Niclas Malmberg said...

Presstödet ska gå till nyhetstidningar. Stora reportage om Karl XI har jag svårt att se som nyheter, om det inte kopplas till nya forskningsrön etc. I dessa sagobröllopsdagar tror jag inte heller någon är rädd att prata om gamla kungar...

8:53 em  

Skicka en kommentar

<< Home