tisdag, april 27, 2010

Gränby linnéminne - igen

Vissa saker går det troll i, och jag och Maria Gardfjell har därför ånyo tvingats aktualisera frågan om Gränby linnéminne, nu i form av en skrivelse till Kommunstyrelsen. Sara Stina von Linnés gård i Gränby invigdes 2003 som ett nytt Linnéminne och 20 maj 2007 invigdes Sara Stinas Stig. Stigen är gjord för barn och via skyltar ledsagas vandrarna av Sara Stina von Linnés piga, som berättar vad kvinnor och barn gjorde i jordbruket och hur landskapet såg ut i början av 1800-talet. Pigan presenterar också några kvinnliga botanister som Carl von Linné hade kontakt med. Redan ifrån start var emellertid frågan om den organisatoriska hemvisten för Sara Stinas Stig och Gränby Linnéminne oklar. Den fullmäktigefråga som jag därför 2008 lyfte i ärendet besvarades av Gunnar Hedberg med att den organisatoriska hemvisten skulle lösas våren 2009. Men nu, våren 2010, meddelar kulturkontoret att man inte längre kan ta hand om Sara Stinas Stig och att diskussioner förts med fritids- och naturkontoret (FNK) om att FNK ska ta hand om den. FNK:s ingång är emellertid att man inte har möjlighet att avsätta de 20 000 kronor det skulle kosta, eftersom kontoret vill prioritera ”de äkta” linnéstigarna. Att genomföra investeringar utan att ha en långsiktig planering för hur den fortsatta driften ska skötas är mindre klokt. Bättre är att ta till vara och utveckla de framgångar som Linnéjublieumet innebar!
Affärsverksamhet bloggar