torsdag, april 22, 2010

Riskabelt riksdagsbeslut

Arbetet med att integrera stadstrafik och regionaltrafik har gått framåt det senaste året, men nu lägger regeringen ett mycket riskabelt förslag till beslut till riksdagen – att lämna öppet för kommersiella aktörer att bestämma var man ska köra buss. Tanken är god - varför begränsa utbudet av busstrafik till det behov politiker identifierar och prioriterar skattemedel till? Men konstruktionen är riskabel. En regional instans ska identifiera inom vilka geografiska områden som det INTE är möjligt att köra buss på kommersiella villkor, och utanför dessa står det fritt fram för vem som helst att dra igång kollektivtrafik. Så långt skulle det kanske kunna fungera, MEN samtidigt ges rätt för kommersiella aktörer att överklaga beslutet om denna geografiska begränsning, och i en högre instans kan regionens beslut överprövas. Problemet är att om det sedan visar sig att det inte var möjligt att bedriva kommersiell trafik inom det ursprungligen utpekade området kan stora områden stå helt utan kollektivtrafik. Ett extremexempel skulle kunna vara att Uppsala stad definierades som ett område där det inte går att bedriva kollektivtrafik på kommersiella villkor, detta överprövas, men ingen kommersiell aktör lyckas få ihop en heltäckande stadstrafik. Resultatet skulle vara fullständig kollaps av Uppsalas trafiksystem. Nej, riksdagen bör nog studera effekterna i Storbritannien lite mer, innan man blint följer i Thatchers dåliga fotspår.
Affärsverksamhet bloggar