måndag, april 26, 2010

Sista bokslutsdebatten

Dagens bokslutsdebatt är för min del inte bara ett årsbokslut eller ett bokslut över mandatperioden - utan det sista kommunala bokslutet över huvud taget. Jag kan konstatera att sedan 1994 har positionerna inom miljöområdet flyttats fram oerhört mycket, men långt ifrån allt är grönt. Varför har exempelvis inte en enda nämnd utformat effektmål utifrån fullmäktigebeslutet att andelen ekologiska livsmedel? Och varför har kommunledningen helt struntat i den investering i kommunägd vindkraft som fullmäktige var så rörande överrens om skulle ske när MP-motionen behandlades förra året. Utsläppen av klimatpåverkande gaser går också helt åt fel håll. Den tidigare trenden om måttliga utsläppsminskningar har brutits – utsläppen ökar. År 2009 är utsläppen uppe i 980 000 ton, i jämförelse med situationen 2007 då utsläppen i Uppsala var ca 915 000 ton.

Men samtidigt är det naturligtvis ett framsteg att även den borgerliga majoriteten nu i alla fall vill tala i termer om klimatpolitik – annat ljud var det i skällan i början av mandatperioden. I samband med att majoriteten plockade bort det tidigare målet ahette det att klimatmål var kalleankapolitik. De borgerliga partierna har också helt övergivit det tidigare motståndet mot sopsortering och kommunens biogasproduktion, och de biogasbeslut som fattades förra mandatperioden har genomförts. Samtidigt är det förstås trist att inga nya biogasbeslut fattats. Det politiska läget i spårtrafikfrågan har också förändrats radikalt under åren. Men politisk välvilja till spårtrafik ger inget resultat - besluten måste tas. Och här underlättar det naturligtvis att det rödgröna regeringsalternativet lovar resurser för lokal spårtrafik!
Affärsverksamhet bloggar