fredag, april 30, 2010

Förtydliganden krävs i presstödsförordningen

Uppsalademokraten publicierar idag både en debattartikel angående min reservation mot att ge presstöd till Nationell idag och kommenterar saken på ledarplats. Helt klart behövs ett förtydligande i presstödsförordningen med klarare definitioner om vad som kan betraktas som allmän nyhetstidning. Men inte för att det längre råder några frågetecken kring huruvida presstödet till Nationell idag går till produktion av en nyhetstidning. Nationaldemokraterna har ju redan meddelat att det presstöd man nu erhåller bl a ska användas för att starta ett nationalistiskt dagis i Södertälje!
Affärsverksamhet bloggar