torsdag, april 29, 2010

Uppräkning till sist!!!

Upplandsstiftelsen gör ett fantastiskt arbete, men är ganska bortglömda - och i synnerhet när det kommer till ekonomiska fördelningar. Under mandatperioden har Upplandsstiftelsen inte fått någon uppräkning utöver effekter av befolkningsökningen, vilket i realiteten på sikt urholkar ekonomin. Men idag lyckades MP till sist inte bara samla de rödgröna för yrkanden om en uppräkning på 3 procent, men också i detta få stöd från flera borgerliga politiker. Irritationern hos de borgerliga ledamöter som fick se sig själva i minoritet var stor, och man ondgjorde sig över att resurser gick till "kohagar". Men vad Upplandsstiftelsen gör är att skydda och tillgängliggöra naturområden. Forskningen visar samtidigt att naturvistelse har mycket stor positiv inverkan på folkhälsan, så Upplandsstiftelsen arbete bidrar helt klart till förbättrad folkhälsa, och därmed minskade kostnader för sjukvård etc.
Affärsverksamhet bloggar