måndag, maj 10, 2010

Vänsterkongress plockade med miljöfrågorna

Tack och lov var V-kongressdeltagarna klokare än sin partiledning i synen på hur miljöfrågorna skulle hanteras i valrörelsen. Partiledningens förslag var att skippa miljöfrågorna utifrån argumentationen att de sköter Miljöpartiet. Visst tar Miljöpartiet ansvar för att en rödgrön regering för en förnuftig miljöpolitik - men det vore en olycklig utgångspunkt om varje del av en sådan skulle behöva ingå i en kompromiss. Politik som samarbetspartier i grunden håller med om är det bättre att bocka av omedelbart, så kan fokus vid kompromisserna sättas på de frågor som verkligen är partiskiljande.
Affärsverksamhet bloggar