torsdag, maj 06, 2010

Invigning av Vattenfalls nya turbin för elproduktion

Idag invigs äntligen Vattenfalls nya turbin för elproduktion vid avfallsförbränningen i Boländerna. Turbinen drivs med ånga från avfallsförbränningen och kommer att producera 82 GWh el, vilket motsvarar ca 26 000 lägenheters årliga elbehov. Det är ett exergiinnehåll i avfallet som tidigare gått till spillo. Miljöpartiet har i tio års tid och på olika sätt drivit frågan, och det är en stor miljömässig framgång att Vattenfall, efter det inledningsvis stora motståndet, kom till insikt om att det är fördelaktigt att utnyttja energiinnehållet vid förbränningen till så högvärdig energi (dvs elkraft) som möjligt. Läs mer i UNT, se inslag i ABC och TV4.
Affärsverksamhet bloggar