onsdag, maj 19, 2010

Respektera Unesco i ÖP

Att Uppsala har chans att komma med på världsarvslistan utifrån Linnés vetenskapliga arbete borde kunna samla politiska företrädare för samtliga partier till att ge Årike Fyris det skydd som är nödvändigt. Ytterst förvånande att så inte riktigt är fallet; utan att tveksamheter finns kring om man törs hålla exploateringsintressen borta från området. Att låta ett säkerställande av Årike Fyris som naturområde för tredje gången falla på målsnöret vore inte bara dråpligt men säkerligen i så fall sista gången frågan ens aktualiserar. För starkare argument än de som finns nu kommer knappast att återkomma. Se mer i UNT.
Affärsverksamhet bloggar