tisdag, maj 18, 2010

Fyra inte två - än

Den personalunion mellan Uppsala Buss och Upplands Lokaltrafik, som i praktiken medfört att de tidigare fyra parterna inom kollektivtrafiken i Uppsala blivit tre, skulle följas upp av ett avtal mellan UB och Gatu- och trafiknämnden om att överföra beslutskompetensen i kollektivtrafikfrågor från GTN till UB, och därmed reducera parterna till två (UL/UB som besällare och GUB som utförare). Men GTN är ännu inte riktigt moget att efterleva den uttalade modellen, vilket var ett bakslag vid gårdagens Uppsalabussmöte. Men efter att trafikkommunalrådet Cecilia Forss (M) talat GTN-presidiet till rätta ska väl avtalet kunna justeras för att antas vid nästa styrelsemöte... Lyckligtvis går UL:s övergång till biogas däremot som den ska, och snart blir det invigning av drift med flytande biogas. Uppsala återtar därmed positionen i biogasutvecklingens framkant.
Affärsverksamhet bloggar