fredag, juli 09, 2010

Allianspartiet i fejkad opposition mot sig själva

Valrörelsen har fått en lite trist start i Uppsala när såväl FP och C på UNT:s debattsida går i fejkad opposition mot sig själva. Folkpartiet i form av att några folkpartister skriver ner planerna på externhandel i Fullerö. Självklart är det bra att enskilda folkpartister går emot partilinjen, men de gör frågan en otjänst genom att inte samtidigt tala klarspråk, dvs att det inte finns några förutsättningar för att Folkpartiet som parti ska gå emot Fulleröplanerna, eller ens att tillräckligt många enskilda folkpartister i fullmäktige röstar mot partilinjen. Deras slutpoäng borde därför vara att ett rödgrönt maktskifte vad som krävs för att Uppsala ska få en hållbar stadsplanering. Ännu värre är det dock med centerpartiet, eftersom det här är ledande partiföreträdare som marknadsför en annan politik än vad partiet egentligen står för: satsningar på biogas, på ekologisk mat. Inga nya beslut om att utveckla kommunens biogasproduktion har tagits under mandatperioden, trots att Miljöpartiet i ett flertal motioner pekat på möjligheterna. När Upplands lokaltrafik nu planerar för en övergång till biogas är det därför i samverkan med andra aktörer. Däremot får vi väl vara glada att centerpartiet och alliansen inte rivit upp de investeringsbeslut som tagits före 2006 utan låtit den planeringen genomföras. Tacka vet jag centern i Ånge!
Affärsverksamhet bloggar