onsdag, juni 23, 2010

Första riksdagsmotionen

I och för sig har jag skrivit många riksdagsmotioner för andra ledamöter; men den första riksdagsmotion jag ämnar lämna in om jag blir invald i riksdagen är krav på att Miljöbalken tydliggör att alternativa lokaliseringar för miljöstörande verksamhet måste studeras även vid tillståndsansökningar för miljöstörande verksamhet på platser där annan miljöstörande verksamhet redan pågår. Det är naturligtvis ärnafrågan jag har i åtanke, dvs att länsstyrelsens miljöprövningsenhet inte ansåg att en sådan prövning av civilflyget behövde göras eftersom militärflyg redan fanns på platsen (trots att bullerstörningen mellan de två verksamheterna skiljer sig markant). Att en rödgrön regering kommer tolka Miljöbalken i enlighet med kravet från de som överklagat är en sak, men onekligen måste lagstiftningen tydliggöras så att att inte liknande svaga beslut tas på andra platser.
Affärsverksamhet bloggar