måndag, juni 14, 2010

Avtal om nytt biogasproduktionsbolag klart

Vid UL/UB:s styrelsemöte idag gavs klartecken till avtal om att tillsammans med Scandinavian Biogas bilda ett nytt biogasproduktionsbolag, som ska förse busstrafiken i länet med biogas. Fantastiskt skoj att allt de vi inte lyckats få beslut om att Uppsala Vatten ska göra (utveckla biogasproduktionen genom att använda andra substrat än organiskt avfall) nu blir verklighet på ett annat sätt. Precis som det brukar sägas att den socialdemokratiska regeringen på 90-talet kunde genomföra budgetåtstramningar som en borgerlig regering inte skulle ha klarat pga den kraftfulla opposition som då skulle ha riktats mot regeringen, kan jag konstatera att det hade varit svårare för en rödgrön majoritet att genomföra den här typen av teknikutveckling på kommersiella grunder tillsammans med ett privatägt bolag - eftersom det hade resulterat i omfattande kritik från borgerligheten. Hur som helst är det ypperligt när högern tar beslut som är rationella även om de från marknadsliberala perspektiv inte är ideologiskt korrekta!
Affärsverksamhet bloggar