onsdag, juni 09, 2010

MP-förslag till förtydliganden av presstödsförordningen

Idag presenterar Miljöpartiet förslag till förtydliganden av presstödsförordningen. Förslaget innefattar i huvudsak tre områden

• Krav på att andelen nyhetsmaterial i tidningen är minst 55 procent.
• Ändrad definition så att opinionsbildning inte räknas in bland detta nyhetsmaterial.
• Krav på att de nyheter som skildras är av olika karaktär.

Självfallet ska en tidning också kunna ha annat material än rena nyheter och ändå vara presstödsberättigat. Korsord, serier eller politiska ledare fyller också sitt syfte för att göra en tidning attraktiv för läsarna. Men presstöd ska inte betalas ut till tidningar som i huvudsak består av annat material än nyhetsförmedling. Läs mer i Sydsvenska dagbladet, Medievärlden, ETC och Dagens Nyheter.
Affärsverksamhet bloggar

8 Comments:

Anonymous Johan said...

Du borde skämmas som vill inskränka vårt svenska presstöd. Pinsamt

7:32 em  
Anonymous Kristoffer Lemberg said...

Hej Niclas!

Det känns obehagligt att läsa din text när jag inser att du är en politiker som på allvar vill kväva det fria ordet och att det sker mer eller mindre som en direkt följd av att Nationell Idag erhöll presstöd.

Att använda sitt politiska inflytande till att försöka inskränka yttrandefriheten för sina meningsmotståndare är en farlig väg.

Jag hoppas att du någonstans inser att du är en skam för det demokratiska samhället.

8:38 em  
Blogger Niclas Malmberg said...

Yttrandefrihet är inte detsamma som att erhålla presstöd. Förslaget innebär bara ett förtydligande kring definitionen av allmän nyhetstidning. Varför ska presstöd användas till annat än nyhetstidningar?

9:11 em  
Anonymous Gustav said...

Jag instämmer med Johan och Kristoffer.

10:16 em  
Anonymous Göran Reimers said...

Tänk vad du måste lida av att tidningen "Nationell Idag" helt rätt enligt reglementet erhöll presstöd. Ditt agerande är en genomskinlig patetisk efterkonstruktion som endast bevisar att du är en socialistisk medlöpare.Varför har DU inte under årens lopp reagerat på exempelvis kvasialster såsom "Proletären" och "Flamman" mfl.mfl.
Men lugn,snart behöver du inte bekymra dig mer, ty tiden för er landsförstörare är snart ute!


Göran Reimers

10:29 em  
Blogger Unknown said...

Han vill bara provocera och samla PK-poäng för att få uppmärksamhet. Skit i honom.

11:26 em  
Anonymous Anonym said...

Niclas Malmberg helt ute i det blå
med sin egen politiska domstol.

8:29 em  
Anonymous Olof said...

Helt ute i det blå skulle jag knappast säga att han är. Det här är en mycket svår fråga.

Självklart skulle inte enbart högerextrema tidningar drabbas av de nya reglerna, utan alla tidningar som inte lever upp till de nya kraven.

Man måste ställa sig frågan vad meningen med presstöd egentligen är. Vad är det man vill främja? Men detta måste göras utan att inskränka på de demokratiska rättigheterna. Som sagt, mycket svår fråga.

1:22 em  

Skicka en kommentar

<< Home