fredag, augusti 06, 2010

Bussbranschen behöver inte vara rädd

Företrädare för bussbranschen ger i UNT idag intryck av att vara rädda för att spårvägssatsningar i Sveriges större städer skulle ge branschen överlevnadsproblem. Men de behöver inte vara rädda. När vi dubblerar kollektivtrafiken sker det inte bara med spårtrafik, det behövs också bussar. Spårtrafiken är bäst i stråk där väldigt många resenärer ska resa, men kan aldrig klara en större yttäckning. Där kommer bussen att behövas i en större utsträckning än idag.
Affärsverksamhet bloggar