måndag, augusti 23, 2010

Stort saneringsarbete efter Carlgren (C)

Den gångna mandatperioden är unik. För första gången sedan 1970-talet har miljöpolitiken försvagats. En utveckling av principiella förstärkningar inom miljöområdet är därmed bruten:

* Anslagen till naturvård har sänkts rejält för första gången i svensk historia.

* Den akut hotade vargstammen har jagats mer än någonsin sedan fridlysningen.

* Strandskyddet har urholkats. Miljöbalken har luckrats upp på en lång rad punkter, med svagare miljö- och hälsoskydd som följd.

* Tidigare förbjudet och farligt bromerat flamskyddsmedel, som lagras i rovfåglar och människor, har legaliserats och får åter spridas i naturen.

* Skatterna på avfallsförbränning och flyg har tagits bort, med mer föroreningar och klimatpåverkan som följd.

* Skatten på handelsgödsel i jordbruket har tagits bort, vilket leder till ökad övergödning och värre algblomningar i Östersjön.

* Stöden till sanering av förorenade områden har minskat.

* Vattenfall har tillåtits investera i nya kolkraftverk.

* Utbyggnaden av järnvägar har prioriterats ner till förmån för motorvägsbyggen, däribland 27 miljarder till Förbifart Stockholm.

* Internationella svek, exempelvis genom att ge stöd till att exploatera Arktis, stöd till valjakt och motstånd mot en höjning av EU:s klimatmål.

Tillträdande miljöminister har ett stort saneringsarbete att utföra, och vad Carlgren skulle kunna uppnå under ytterligare fyra år förskräcker.
Läs mer i Uppsala Fria.
Affärsverksamhet bloggar