fredag, augusti 13, 2010

Dags för en trafikpolitik som ser bortom länsgränser

Radio Uppland rapporterar att på måndag upphör regiontrafikbolaget UL:s kort att gälla på SJ-tågen mellan Sala och Uppsala. Den som behöver åka både tåg och buss för att ta sig till jobb eller skola måste alltså ha två kort, vilket innebär en fördyring. Det är bedrövligt att kollektivtrafikspolitiken fortfarande har länsgränser som mer eller mindre oöverkomliga barriärer för pendlare. Arbetsmarknadsregionerna är sedan lång tid tillbaka större än länen, många arbetar i ett län och har sin bostad i ett annat. Då måste kollektivtrafikkorten anpassas efter det! Att komma till rätta med dagens vattendelare mellan nationell trafik och ett stort antal länstrafikhuvudmän är en av en tillträdande rödgrön regerings viktigaste frågor.
Affärsverksamhet bloggar