fredag, augusti 27, 2010

Nettomätning skapar incitament för hushållsproducerad el

Den första april i år infördes en inmatningslag som innebär att små elproducenter får mata in sin överskottsel i det nationella elsystemet utan nätavgift om inmatningen är lägre än den egna elanvändningen. Men det är otillräckligt och innebär att elproducenter som levererar mer el än sin egen elkonsumtion tvingas betala nätavgiften, vilket i praktiken motverkar en hushållning med den el som produceras. Miljöpartiets förslag är att istället ge mindre elleverantörer rätt till nettomätning så att den småskaliga elproducenten kan kvitta den överskottsel som levereras ut på elnätet vid hög elproduktion mot den el som köps in när den egna produktionen är låg. Läs mer i Uppsalademokraten.
Affärsverksamhet bloggar