torsdag, augusti 26, 2010

Svar på tal angående spårtrafik

Så har också mitt och Maria Gardfjells spårsvar publicerats i UNT. Spårtrafik är miljövänlig. Eldrift innebär att det inte blir några skadliga avgaser i gatumiljön och kommer elen dessutom från förnyelsebar elproduktion orsakar den inte heller några koldioxidutsläpp. Spårtrafiken är samtidigt bekväm, tillgänglig och snabb. Erfarenheten från spårtrafikstäder visar vidare att allt fler resenärer väljer kollektiva färdmedel om det finns spårtrafik, men också att spårvagnshållplatserna gör staden mer urban, det vill säga drar till sig arbetsplatser och butiker. Men framför allt: spårtrafiken är effektiv. Den kräver liten yta och kan transportera fler resenärer snabbt. Uppsala fortsätter att växa som stad och trafiksituationen blir allt svårare att klara utan spårtrafik.
Affärsverksamhet bloggar