måndag, augusti 30, 2010

Grön motionsflod

Enligt Radio Uppland är Miljöpartiet det parti som lägger flest motioner till kommunfullmäktige, och i början av mandatperioden fick jag till och med kommentarer från allianspartier i stil med "bättre om ni tar det lite lugnare med att lägga förslag, annars orkar ni inte hela mandatperioden..." Men nog har MP i fullmäktige orkat hela mandatperioden - idag när sista fullmäktigesammanträdet före valet äger rum står inte mindre än fem MP-motioner på dagordningen (av vilka jag är med på tre). Först i tur ut är min motion om åtgärder för att biogasproduktionen och -användningen ska kunna öka. Ansvarigt bolag i Uppsala kommun - Uppsala vatten - har ju verkligen trampat vatten i frågan, inte tagit några nya initiativ för att öka produktionen. Desto mer glädjande att Upplands Lokaltrafik vaknat i frågan och gått in som delägare med Scandinavian Biogas i ett produktionsbolag för att få gas till kollektivtrafiken i länet!
Affärsverksamhet bloggar