torsdag, september 09, 2010

MP bäst enligt Naturskyddsföreningen

Att MP är överlägset bästa miljöparti enligt Naturskyddsföreningens tidning Sveriges Natur är ju inte så förvånande. Däremot förvånar det hur stort avståndet är till andra partiet, och särskilt förvånande är det att det parti som kallar sig alliansens gröna röst inte bara har väldigt låga svagspoäng, utan till och med lägre än FP och KD. Sveriges Natur granskar nu bara miljöfrågor; om andra perspektiv adderas framstår C som ett ännu mer vilset parti, när Centerpartiet motsätter sig kilometerskatt och skatt av konstgödsel är det inte bara dålig miljöpolitik, båda skatterna gynnar ju dessutom de gröna näringarna och bidrar till fler arbetstillfällen på landsbygden. Kilometerskatten kanske på ett mest uppenbart sätt – genom att vinna konkurrensfördelar i form av lägre kostnader i jämförelse med jordbruksprodukter som transporterats långa vägar har den lokala matproducenten naturligtvis lättare att finna kunder. Men också handelsgödselskatten har liknande effekter; det lokala ekologiska jordbruket får kraftiga konkurrensfördelar gentemot den storskaliga och fossila handelsgödselproduktionen. Att det i sin tur ger ökade förutsättningar för biogasproduktion gör att vi har tre vinnare av handelsgödselskatten; Östersjön, arbetstillfällena på landsbygden och klimatfrågan. Tyvärr tre perspektiv som centerpartiet tydligen inte bryr sig om!
Affärsverksamhet bloggar