måndag, september 13, 2010

Tydliga framflyttade positioner

Uppsalatidningens genomgång av i vilka stora utvecklingsfrågor som de rödgröna respektive alliansen har fullständigt olika ståndpunkt är verkligen träffande, både en initierad sammanställning och tydlig för väljarna hur Uppsala kommer utvecklas beroende på vilket majoritetsalternativ som vinner. Intressant är att sammanfattningen också visar hur stort det gröna inslaget i det rödgröna alternativet blivit de senaste åren. Faktum är att för fyra år sedan var MP:s linje identisk med det som nu är den rödgröna linjen i dessa frågor. Också en sorts oppositionsframgång!
Affärsverksamhet bloggar