onsdag, september 15, 2010

Centerns svek mot landsbygden

Att logik inte är centerpartisternas starka sida framgår när Centern påstår attkilometerskatt på tung trafik och återinförande av handelsgödselskatt som negativa för landsbygdens utveckling. Att dessa två skatter är bland de viktigaste för att komma till rätta med två miljöproblem – koldioxidutsläppen respektive övergödningen av Östersjön – är en sak för sig. Eftersom centerpartiet inte prioriterar miljöfrågor är det kanske inte så överraskande att centern utifrån miljöperspektiv motsätter sig dessa skatter. Men båda skatterna gynnar dessutom de gröna näringarna och bidrar till fler arbetstillfällen på landsbygden. Kilometerskatten kanske på ett mest uppenbart sätt – genom att vinna konkurrensfördelar i form av lägre kostnader i jämförelse med jordbruksprodukter som transporterats långa vägar har den lokala matproducenten naturligtvis lättare att finna kunder. Men också handelsgödselskatten har liknande effekter; det lokala ekologiska jordbruket får kraftiga konkurrensfördelar gentemot den storskaliga och fossila handelsgödselproduktionen. Att det i sin tur ger ökade förutsättningar för biogasproduktion gör att vi har tre vinnare av handelsgödselskatten; Östersjön, arbetstillfällena på landsbygden och klimatfrågan. Tyvärr tre perspektiv som inte centerpartiet bryr sig om. Läs mer i UNT.
Affärsverksamhet bloggar