fredag, november 05, 2010

Uppsalabuss begär 22,5 miljoner kronor från kommunledningen

Uppsalabuss styrelse beslutade på tisdagskvällen att begära 22,5 miljoner kronor från Stadshus AB, moderbolaget i den kommunala bolagsstrukturen, för att täcka det prognostiserade underskottet för år 2010. Bolaget begär samtidigt att de ekonomiska ramarna för kollektivtrafiken ska utökas med minst 5 % vart och ett av åren 2013 och 2014. Hör mer i Radio Uppland.
Affärsverksamhet bloggar