torsdag, november 04, 2010

"Tack för att du inte röker här"

Många resenärer uttalar olust inför att behöva utsättas för tobaksrök i busskurer, men när jag tidigare försökt få igenom rökförbud i busskurer har det visats omöjligt. Dalatrafik har dock löst saken galant: dekaler i busskurerna med texten "Tack för att du inte röker här". Det ger kanske inte hundraprocentig effekt, men det ger å andra sidan inte ett förbud heller - och frågan är om det ens ger sämre effekt med en sådan trevlig ton. I vilket fall tog jag upp saken vid Uppsalabuss styrelsemöte idag, och med positivt resultat. Så snart ser du dekalen i en busskur nära dig!
Affärsverksamhet bloggar