tisdag, november 09, 2010

Dålig marknadsliberalism att invänta privata barnomsorgsinitiativ

Privata och kooperativa driftformer inom barnomsorgen är strålande. Men att barn- och ungdomsnämndens ordförande skriver att hon hoppas att TV4 ska fixa de platser inom barnomsorgen som saknas i Uppsala är mindre strålande. Det hela är väl yttrat som något sorts skämt - men illustrerar väl alliansens barnomsorgsstrategi: att undlåta att ordna tillräckligt med kommunal barnomsorg och istället invänta privata initiativ. Visst, så länge det erbjuds så mycket skattemedel att det går att tjäna pengar på att bedriva barnomsorg kan "marknadskrafter" förväntas ordna de platser som behövs. Men eftersom privata aktörer - till skillnad mot kommunens administration - inte sitter på uppgifter om var det finns barn med kommande behov, och inte heller har ansvar att ordna omsorg i alla delar av kommunen kommer barnfamiljer i kläm med alliansens politik. Dels för att platserna kommer för sent, kanske några månader efter det att man egentligen önskat plats, och dels för att platserna riskerar att ligga långt ifrån hemmet. Men att det inte finns i borgerlighetens sinnevärld att barnfamiljer kan sakna bil, och när man inte heller ser något miljöproblem i ökad bilism, anses väl sistnämnda punkt irrelevant. Glad i alla fall att medierapporteringen om bristen i Vattholma-Storvreta bidragit till att ett privat initiativ kommit till stånd i Vattholma. Men hur blir det i områden där ingen "rasar" offentligt?
Affärsverksamhet bloggar