torsdag, december 02, 2010

Första ärende för revisionen

I måndags valdes jag in i kommunrevisionen, och ett första ärende att ta upp har redan dykt upp: kommunalrådet Hassans (FP) offentliga krav på att en rektor avskedas. Att gå ut öppet i ett mail och kräva att en medarbetare avskedas är naturligtvis okänsligt gentemot berörd person, men strider också mot kommunens styrmodell. Arbetsgivaransvaret för den kommunala produktionen ligger inte på kommunalrådsnivå eller uppdragsnämndsnivå, utan på produktionsstyrelserna. Detta för att likställa kommunal produktion med privata skolor etc, och Hassans agerande är lika besynnerligt som om han krävt att någon person i en friskola skulle avsättas. Det är inte första gången ett borgerligt kommunalråd är ute och kräver att enskilda medarbetare i den kommunala produktionen ska avsättas, och riskerar att inte heller bli sista eftersom Hassan i TV4:s intervju menar att hans agerat korrekt. Uppenbarligen behövs utbildningsinsatser för att det inte ska ske igen.
Affärsverksamhet bloggar