måndag, december 13, 2010

Dags för naturvetenskap på ekonomiutbildningen

Riksdag & Departement brukar ju vara en bra tidning, men idag brister det rejält i journalistiken när man sätter rubriken "Tillväxten har inga gränser" som rubrik utan citattecken och i följande artikel om Gunnar Örn bl a skriver "Han avfärdar myten om att tillväxten har gränser, då människans förmåga att förädla jordens resurser är oändliga", utan att på något sätt vare sig problematisera eller antyda att detta är en åsikt, inte ett faktum. Helt klart dags att föra in en ordentlig dos naturvetenskap i ekonomiutbildningen (och i journalistutbildningen...)! Att många av de råvaror vi använder är ändliga borde i och för sig vara uppenbart för de flesta, grundämnen kan vi ju aldrig skapa - och en titt på utfiskade hav eller skövlade skogar borde vara tillräckligt för att ge insikt om att många av våra naturresurser utnyttjas till bristningsgränsen idag, och att tillväxt här skulle leda till kollaps. Men om en finansreporter på Dagens Industri inte har insikt i fundamental naturvetenskap ger det vid hand att ekonomutbildningen måste kompletteras!
Affärsverksamhet bloggar