torsdag, januari 13, 2011

Så drar vargjakten igång igen

På lördag upprepas förra årets kritiserade licensjakt på varg. Återigen ska genetiskt friska vargar skjuts av från en vargstam som är starkt hotad. Detta trots kritik från EU-kommissionen och trots internationella målsättningar kring bevarad biologisk mångfald. Den som undrar över den till synes ologiska kombinationen hos Andreas Carlgren att internationellt verka för biologisk mångfald och nationellt verka för ett utarmande av den samma behöver inte fundera längre - initierade källor från miljödepartementet bekräftar att Sveriges linje i FN inte är tack vare Carlgren utan trots hans motstånd. Miljödepartementstjänstemän var helt enkelt starkare än sin minister den gången. Tyvärr dock inte i vargjaktsfrågan, med resultatmotsättningarna om vargen ökar och att vi kommer allt längre bort ifrån en balans mellan de olika intressena, där tamboskap skyddas samtidigt som vargen får leva. Rent krasst räknar väl regeringen med att den minoritet som vill skjuta vargen kommer rösta på alliansen, och att den stora majoritet som vill låta den svenska vargstammen bestå inte sätter frågan högst på agendan vid valet 2014.
Affärsverksamhet bloggar