onsdag, januari 19, 2011

Källsorteringsslarv

En stor del av matavfallet i Uppsala sorteras fel, vilket TV4 uppmärksammar. I mitten av 90-talet genomfördes stora kampanjer i Uppsala för att få igång källsorteringen, men sedan dess har frågan inte varit så het. Förhoppningsvis gör Uppsala Vatten en marknadsföringsdrive nu. Det ligger ju i bolagets intresse att få in mer kompost, för att på så sätt öka biogasproduktionen!
Affärsverksamhet bloggar