onsdag, februari 09, 2011

Mycket att granska

Årets första kommunrevisionsmöte just avslutat; onekligen mycket att granska som inte tycks fungera som det ska. Mest anmärkningsvärt för stunden är nog ändå det som också är ett ärendet för kommunstyrelsen idag; ordningen vid näringslivsenheten. Efter kommunrevisionens påpekande i höstas har nu fem år gamla handlingar diarieförts, och det är inte småsaker utan bl a avtal som rörde linnéjubileumet och tävlingsstaden Uppsala. Trots de uppenbara bristerna är förslaget till svar från kommunstyrelsen lite ogenerat och talar om att kommunrevisionen inte tar hänsyn "till den många informella styrvägar som är en naturlig del av KS ledning" och påskiner att kommunrevisionen skulle ha publicerat sekretesslagd information. Det sistnämnda är direkt fel; det material som kommunrevisionen tagit del av i frågan har inte på något sätt förts fram som sekretessbelagt. Och informella beslutsvägar ska kommunstyrelsen inte ägna sig åt!
Affärsverksamhet bloggar