måndag, februari 07, 2011

Politisk asyl för amerikaner

UNT skriver att Julian Assenge inte vill bli utlämnad till Sverige pga rädsla att då lämnas vidare till USA för att avrättas där. Sverige bör kräva att Assenge lämnas till Sverige för att kunna ställas inför domstol här, och samtidigt lämna garantier för att han inte lämnas vidare till USA. Så länge USA har kvar dödsstraffet måste landet betraktas som vilken annan regim som helst dit Sverige inte utlämnar människor pga ovissheten om hur de kommer behandlas. Ett sådant tryck från omvärlden borde få USA att humaniseras.
Affärsverksamhet bloggar