fredag, januari 21, 2011

Vad händer med "parkhyran"?

TV4 lyfter nu den orimliga "parkhyran" för Pinneman. Beskedet att med en skrivelse till fastighetsnämnden kan frågan hanteras separat med eventuellt undantag från den generella regeln om 175 kr/m2 är i alla fall en öppning. Mediebevakning brukar kunna få rätsida på enskilda problem. Men det är vikigt att inte glömma den generella principen i sammanhanget; och en utgångspunkt för kommunens hantering måste vara att finna bästa samhällsnyttan - och här är det onekligen större samhällsnytta med en bostadsnära förskola än en kommunal gräsmatta.
Affärsverksamhet bloggar

1 Comments:

Anonymous Trond Svendsen said...

Jag ställde en fråga på gårdagens Fastighetsnämnd (110203). Förvaltningen kunde inte svara på direkt men lovade att återkomma vid nästa sammanträde.

7:34 fm  

Skicka en kommentar

<< Home