tisdag, februari 08, 2011

Regeringen vs skatteverket

Ställer mig på regeringens sida i frågan om alkolås ska förmånsbeskattas eller inte. Skatteverkets ståndpunkt att det de facto är en löneförmån att få alkolås i sin tjänstebil är förvisso korrekt. Men nyttan av att öka andelen alkolås är större än den skevhet som uppstår av att vissa fritt får denna nyttighet utan skatt. Istället borde regelverket för tjänstebilar skärpas så att enbart bilar som verkligen används i tjänsten kommer ifråga previs som Uppsala kommun sedan länge slutat med otyget att ge bil som allmän löneförmån. Angående alkohol är det föga förvånande att även nya beräkningar visar att samhällets kostnader för alkoholrelaterade problem vida överstiger den samlade kostnaden för samtliga andra droger. Tyvärr något som drogliberaler lär utnyttja i argumentationen för att släppa andra droger fria; även om logiken naturligtvis också kan riktas åt motsatta hållet.
Affärsverksamhet bloggar