tisdag, mars 15, 2011

Ingen tillfredsställande hyreslösning

Den borgerliga majoriteten vägrar att inrätta ett rimligt markhyressystem, utan vidhåller den hyresnivå som förskolan Pinneman ska betala för en förskolegård. Hyresnivån är tydligen utformad för att hantera tillfälliga intrång i parker i samband med att ytor behövs för andra exploateringsändamål, och att tillämpa samma nivåer när det handlar om att säkerställa bra utemiljöer för förskolebarn är minst sagt kontraproduktivt. Pinnemans lösning tycks bli att strunta i att hyra hela gården, och istället vara på den ändå. Kommunens gräsmattor är ju öppna för alla - även förskolebarn. Lösningen att privata förskolor och skolor inte har egna skolor är väldigt vanlig i Stockholm, där det oftast handlar om att det helt enkelt inte finns sådana utrymmen. Men när det här ju faktiskt finns ändamålsenlig mark är det inte utan att man måste fundera hur majoritetspolitikerna tänker!
Affärsverksamhet bloggar