torsdag, mars 10, 2011

Mandatperiodens första möte med regionförbundets trafikberedning

Imorgon har regionförbundets trafikberedning sitt första möte för mandatperioden. Det enda egentliga ärendet, vid sidan planering för det fortsatta arbetet i beredningen, är yttrande över Dalabanan. Politik tar tid. För snart åtta år sedan valdes jag in som kommunens representant i Dalabanans intresseförening, och trots den samhällsekonomiska nytta kommunerna längs Dalabanan kunde uppvisa har inte frågan om att göra sträckningen redo för regionaltågstrafik och snabbare tågtrafik Stockholm-Borlänge (-Mora) har ärendet inte kommit längre än så här. På 1800-talet gick inte lång tid mellan första inriktningsbeslut och det att järnvägsbyggen kom igång. Nu är det decennielånga processer. Men hoppet om att åka på en modern, rustad Dalabana innan jag är 50 finns kvar...
Affärsverksamhet bloggar