måndag, mars 21, 2011

Gatu- och trafiknämndens ansvarsområde klaras ut

Ser på fullmäktigelistan att nästa veckas KF enbart har ett beslutsärende - min och Maria Gardfjells ett år gamla motion om att åtgärda igenväxningen av Hammardammen i Vattholma. I remissomgången har Gatu- och trafiknämnden hävdat att man anser det vara Fastighetsnämndens ansvarsområde, varpå Fastighetsnämnden kontrat med att det är Gatu- och trafiknämndens ansvar. Motionen har således satt fingret på ett problem i kommunens organisation! Förslaget till KF är att fastställa att det är GTN som har ansvaret. Naturligtvis bra att ansvarsfrågan utklaras. Men som revisor blir jag lite brydd av otydligheten i beslutet. Attsatsen som sådan säger inget huruvida GTN ska uppfylla detta ansvar med att faktiskt också göra något. Men i nästa attsas föreslås att motionen med detta ska anses besvarad. Motionen syftar ju inte egentligen till att bara klara ut vem som är ansvarig, men faktiskt till att åtgärder ska göras i Hammardammen. Om KF beslutar i enlighet med förslaget är den enda logiska och rimliga tolkningen att GTN faktiskt ska göra något åt saken, vilket jag som revisor för övrigt naturligtvis kommer granska att nämnden verkligen gör!
Affärsverksamhet bloggar