torsdag, mars 17, 2011

KD överger spårvagnar

Under Gustav von Essens ledning har ju KD slutit sig bakom det rödgröna kravet på spårtrafik i Uppsala. Enligt en KD:are har ledarskiftet medfört att partiet nu överger den politiken pga olycksrisken! Att jämföra olycksstatistiken mellan olika trafikslag har partiet tydligen inte bekymrat sig om att göra...
Affärsverksamhet bloggar