söndag, mars 27, 2011

Kloka elbolag i norr

Ser att ett antal elbolag i norra Sverige agerar goda föredömen genom att tillåta nettomätning av el, och därmed möjliggöra för små solcellselproducenter att ha ekonomisk nytta av den el de producerar och för ut på elnätet. De stora elbolagen tar ju bara emot den som en fri nyttighet, för att sedan sälja vidare till andra elanvändare. Något att vid bolagsstämman driva att också Björklingen Energi ska göra i avvaktan på att en rödgrön regering 2014 inför system med nettomätning av el i hela landet!
Affärsverksamhet bloggar