lördag, april 09, 2011

Onekligen en besvärlig kommunal organisation

Fastighetsnämnden har nu hanterat min frågeställning om parkhyran för förskolan Pinneman. Man konstaterar att hyressättningen är problematisk, men att det är Fritids- och naturkontoret som ansvar för frågan. Och vid det låter man det bero. Det är onekligen en besvärlig kommunal organisation när så mycket tid går åt att utröna vem som ansvarig, och så lite görs för att avhjälpa problem. Nå, en ny organisation för de tekniska frågorna kommer ju under året!
Affärsverksamhet bloggar