måndag, mars 28, 2011

Fullmäktigebeslut att restaurera Hammardammen

Så har kommunfullmäktige beslutat med innebörd att restaurera Hammardammen. Törs man hoppas på att det blir redan till sommaren?
Affärsverksamhet bloggar