onsdag, april 06, 2011

Vattholma i samverkan

Vattholma i samverkan (VIS) hade årsmöte igår, och som en blixt från klar himmel valde man mig till ordförande. Det var väl inte rikigt vad jag tänkt mig när jag gick dit, men som diskussionen på mötet utvecklades blev det så. Nå; även om Vattholma är en utomordentlig bygd finns ju några saker att dra i. När vi nu fått utbyggd barnomsorg och beslut tagits om Hammardammen är nästa fråga att få en bättre trafiklösning från Björnstigen till stationen. I stort sett hela Vattholma går att nå för oskyddade trafikanter utan att utsättas för snabb biltrafik - men vid bron över ån är det en kort snutt där två GC-vägar inte är länkade, varför oskyddade trafikanter tvingas upp på 70-vägen, vilket är mindre angenämnt när man har barn med på väg till tåget. Men det ska väl VIS kunna förmå Gatu- och trafiknämnden att åtgärda!?
Affärsverksamhet bloggar