tisdag, april 12, 2011

Uppsalademokraten har tillräckligt många prenumeranter!

Nu är genomgången av Uppsalademokratens verkliga prenumeranter klar, och med nöd och näppe kommer man över 1500-spärren, sedan ca 90 ej godkända prenumranter räknats bort. Förstår att tidningen haft en oviss tid sedan man i december fick besked från Presstödsnämnden att de prenumerationer som betalats av en fackförening skulle räknas bort från antalet presstödsberättigande prenumeranter. Men efter nämndmötet imorgon kan man förmodligen andas ut!
Affärsverksamhet bloggar