lördag, april 16, 2011

Cykelväg på Gräsö?

Har under dagen bevisat MP-Östhammars årsmöte i Österbybruk för att diskutera regionala trafikfrågor. Vårens första riktigt varma dag visade sig vara OK som mötesdag, då det gick att sitta ute vid sjön. Möjligtvis kan det hela dessutom resultera i cykelväg på Gräsö - om MP får Östhammars kommunledning med sig på att nyttja de resurser som i Länstransportplanen finns avsatta för samfinansiering av cykelvägar!
Affärsverksamhet bloggar