tisdag, april 26, 2011

Sista fullmäktigemotionen behandlas

Kommunfullmäktigegrupperna behandlar idag min sista motion till kommunfullmäktige, inför nästa veckas sammanträde. Motionen handlar om internkommunala ekonomiska styrmedel för att minska de egna utsläppen. Det är ett grepp som några andra kommuner prövar, så det borde bara vara för Uppsala att kopiera upplägget. Se mer om motionsidén i min tidigare UNT-debattartikel.
Affärsverksamhet bloggar