fredag, maj 13, 2011

Monarkins avskaffande

De flesta av partistyrelsens motionssvar till nästa veckas kongress är bra. Men motionen om att avskaffa monarkin och införa modern republik bemöts mer än lovligt konstigt; "MP har ingen linje i hur monarkin ska ersättas och därför bifalls motionen inte". Det är ju just en partiståndpunkt i frågan som föreslås i motionen... Nå, en uppgift som kongressombud blir att verka för att kongressen inte är lika rädd att utmana kungen som Partistyrelsen uppenbarligen är. Ett enkelt sätt vore att låta riksdagens talman, och dess ersättare, överta kungens representatativa uppgift. Kommunens representation sköts i regel av kommunfullmäktiges presidie, och att landet representeras av den folkvalda församlingens främsta företrädare är demokratiskt logiskt. Vi slipper ytterligare val, och vicefunktionerna gör att de största partierna i riksdagen gemensamt delar representationsuppgiften, och att fokus inte hamnar på person utan på funktion. En sådan reform vore väldigt enkel, och även om det inte är brådskande att genomföra vore det rimligt att fatta beslut så att nuvarande kung inte behöver efterträdas.
Affärsverksamhet bloggar