fredag, maj 20, 2011

Balanserad afghanistanpolitik

Första kongressdagens riktigt svåra fråga - MP:s inställning till svensk delaktighet i militära insatser i Afghanistan - resulterade i en mycket positiv debatt. De tidigare till synes oförenliga ståndpunkter som förts från ett flertal motionärer kontra riksdagsgruppen, harmoniserade plötsligt i stor utsträckning efter Per Gahrtons lysande inlägg. Besluten tas förvisso imorgon, men utifrån såväl plenumdebatt som kongressutskottsbehandling tycks Miljöpartiet komma att samlas kring en linje som de flesta kan stå upp för!
Affärsverksamhet bloggar